Qui định về giao nhận hàng hóa

1.Phí vận chuyển: – Khách hàng chịu phí vận chuyển, chúng tối xuất hàng tại

Chính sách về bảo mật thông tin

–   Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của

Điều kiện bảo hành

Những trường hợp được bảo hành miễn phí khi đảm bảo các điều kiện sau: