Chổi vệ sinh cầm tay

1.349.0001.580.000

Chổi vệ sinh cầm tay

  • Chổi vệ sinh cầm tay cán dài  6.0m
  • Chổi vệ sinh cầm tay cán dài 7.5 m
  • Chổi vệ sinh cầm tay cán dài 4.0m
Chổi vệ sinh cầm tay
Mã: N/A Danh mục: