Đầu bàn chổi cho loại X41 và X42

840.000

Đường kính bàn chải: 300mm
Chiều dài lông bàn chải: 40mm
Chất liệu bàn chải: Nylon

Đầu bàn chổi cho loại X41 và X42
Đầu bàn chổi cho loại X41 và X42

840.000