Pin lithium 24V 25Ah

3.500.000

Thời gian sử dụng Pin: trên 6h liên tục

Pin lithium 24V 25Ah

3.500.000