PIN Lưu Trữ POWERCUBE

Liên hệ

Dùng mạch BMS SC0500-40S có dòng sạc/xả tối đa 40A

Điện áp trên 1Module (Vdc) : 96 ~ 480

Thông tin 1Module: 48V – 74Ah

Dung lượng định mức (kWh): 7.1 ~ 35.52

Số lượng/dãy/Piece/string: 2 ~ 10

Độ xả sâu/Depth of Discharge (DOD): 95%

Hiệu suất/Efficiency (@≤0.5C-rate): 96%

Khả năng mở rộng : 6 String Parallel

Cycle life (250C): > 6000

Thời gian bảo hành: tiêu chuẩn 7 năm

Mã: PIN Lưu Trữ POWERCUBE Danh mục: Từ khóa: