–   Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng truy cập vào trang web của chúng tôi.

–  Thông tin cá nhân của thành viên trên tpepower.com.vn  sẽ được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của tpepower.com.vn  Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
–  Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
–  Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, tpepower.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *